Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna.

Zaštita privatnosti

Izjava o zaštiti privatnosti PLATINUM PET FOOD d.o.o.

I. Izjava o zaštiti privatnosti

Ova pravila objašnjavaju kako PLATINUM PET FOOD d.o.o. za trgovinu i usluge, Rakitska ulica 131, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja) (dalje u tekstu: „PLATINUM PET FOOD d.o.o.") obrađuje vaše osobne podatke. PLATINUM PET FOOD d.o.o. je usmjeren na zaštitu vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke i kako će se oni koristiti.

PLATINUM PET FOOD d.o.o. je voditelj obrade Vaših osobnih podataka i možete nam se obratiti putem e-maila: gdpr@platinum.hr ili na adresu Rakitska ulica 131, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja).

II. Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke
Va
še osobne podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, ili jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora, ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Ako osobne podatke ne možemo obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova zatražit ćemo vašu privolu. Ako se obrada temelji na vašoj privoli imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade putem e-maila: gdpr@platinum.hr ili na adresu Rakitska ulica 131, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja).
Takvo povla
čenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Vaše osobne podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode od nas, kada se prijavite na naš newsletter, kada vas kontaktiramo radi ocjene zadovoljstva proizvodima i uslugama, itd.).
Osobne podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas, kada naru
čite određene proizvode ili usluge ili ispunite određeni obrazac.

III. Kategorije osobnih podataka
Kod sklapanja ugovora o kupoprodaji potrebni su nam podaci kao
što su ime, prezime, adresa za isporuku robe, radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga. Ponekad Vas tražimo i dodatne osobne podatke kao što su: e-mail adresa, broj telefona, adresa za isporuku računa, financijske informacije uključujući informacije o kreditnim, debitnim karticama ili druge informacije o plaćanju koje pružite pri ispunjavanju obrazaca na PLATINUM PET FOOD d.o.o. web stranici www.platinum.hr, prilikom plaćanja putem web shopa, ili kada komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte, vašu povijest kupnje naših proizvoda i usluga te dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podijeliti s nama. Prikupljamo osobne podatke koje nam pružite prilikom popunjavanja online obrazaca ili obrazaca prilikom preuzimanja proizvoda neposredno u našem skladištu.

IV. Vaša prava
Va
ša prava su sljedeća:
Pravo na pristup: imate pravo dobiti od nas potvrdu o tome obra
đuju li se vaši osobni podaci, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju - između ostalog - svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa.
Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obra
đuju. Za daljnje kopije koje ste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.
Pravo na ispravak: Imate pravo ishoditi od nas ispravljanje va
ših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.
Pravo na brisanje ("pravo na zaborav"): Pod odre
đenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas brisanje vaših osobnih podataka i mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od nas ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.
Pravo na prigovor: Pod odre
đenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na vas, koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade, bez našeg ometanja. Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte PLATINUM PET FOOD d.o.o. putem e-maila: gdpr@platinum.hr ili na adresu Rakitska ulica 131, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja).

Ako niste zadovoljni kako obrađujemo Vaše osobne podatke, možete se obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

V. Čuvanje osobnih podataka
Osobne podatke koje prikupimo o vama
čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.
Prikupljeni podaci bit
će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što PLATINUM PET FOOD d.o.o. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. PLATINUM PET FOOD d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje PLATINUM PET FOOD d.o.o. na čuvanje podataka. Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.
Ako ste nam dali privolu, Va
še osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole.
Ako izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Va
še osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

VI. Primatelji osobnih podataka
Uz navedeno, va
še osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime PLATINUM PET FOOD d.o.o. Na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanje, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge. Ti davatelji usluga su pak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za PLATINUM PET FOOD d.o.o. mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da vašim podacima postupaju s posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima koji su na snazi u Europskoj uniji.

Podaci koje o Vama prikuplja Google LLC
PLATINUM PET FOOD d.o.o. koristi usluge koje pru
ža tvrtka Google LLC i njena povezana društva, uključujući Android i usluge koje se pružaju na web-lokacijama trećih strana, primjerice usluge oglašavanja.
Ova se pravila ne primjenjuju na usluge koje imaju zasebna pravila o privatnosti u koja nisu uklju
čena ova pravila, međutim sukladno propisima vezanim uz zaštitu osobnih podataka PLATINUM PET FOOD d.o.o. dužan je obavijestiti svoje korisnike i o podacima koje prikuplja Google LLC pružajući svoje usluge drugim pravnim i fizičkim osobama.
Podaci koje Google prikuplja uklju
čuje jedinstvene identifikatore , vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj mreži koje uključuju naziv operatera i telefonski broj te broj verzije aplikacije.
Nadalje, Google prikuplja podatke o interakciji aplikacija, preglednika i ure
đaja s Google uslugama, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost sustava te datum, vrijeme i URL preporuke za zahtjev korisnika.

Google prikuplja podatke kada neka Google-ova usluga na vašem uređaju kontaktira Google poslužitelje -primjerice kada instalirate aplikaciju iz Trgovine Play ili kada usluga provjerava jesu li dostupna automatska ažuriranja. Ako upotrebljavate Android uređaj s Google-ovim aplikacijama, vaš uređaj povremeno kontaktira Google-ove poslužitelje radi davanja podataka o uređaju i povezivanja s našim uslugama. To uključuje podatke kao što su vrsta uređaja, naziv mobilnog operatera, izvješća o rušenju i aplikacije koje ste instalirali.

Podaci o vašim aktivnostima
Podatke o va
šim aktivnostima na Google uslugama Google prikuplja kako bi vam na temelju njih primjerice preporučili videozapis na YouTubeu koji bi vam se mogao svidjeti. Podaci o aktivnostima koje Google prikuplja mogu uključivati:
- pojmove koje tra
žite,
- videozapise koje gledate,
- prikaze sadr
žaja i oglasa te interakciju s njima,
- podaci o glasovnoj i audio aktivnosti prilikom upotrebe audiozna
čajki,
- aktivnosti kupnje,
- osobe s kojima komunicirate i dijelite sadr
žaj,
- aktivnosti na web-lokacijama i u aplikacijama tre
će strane koje upotrebljavaju naše usluge, -povijest pregledavanja u Chrome-u koju ste sinkronizirali sa svojim Google računom.
Ako Google usluge upotrebljavate za upu
ćivanje i primanje poziva ili slanje i primanje poruka, Google može prikupljati podatke telefonskog zapisnika kao što su vaš telefonski broj, broj koji ste nazvali, broj koji je primio poziv, brojeve na koje su pozivi preusmjereni, vrijeme i datum poziva i poruka, trajanje poziva, podatke o usmjeravanju i vrste poziva.
Na svojem Google ra
čunu možete pronaći podatke o aktivnosti koje su spremljene na vaš račun i upravljati njima.

Podaci o lokaciji
Podatke o va
šoj lokaciji Google prikuplja kada upotrebljavate naše usluge kako bismo vam ponudili značajke kao što su upute za vožnju do odredišta na kojem ćete provesti vikend ili raspored kino-projekcija u blizini. Vaša se lokacija može odrediti uz različite razine preciznosti na temelju:
- GPS-a,
- IP adresa,
- podataka senzora na ure
đaju,
- podataka o stvarima u blizini ure
đaja kao što su Wi-Fi pristupne točke, mobilni odašiljači i uređaji s omogućenim Bluetoothom.
U nekim okolnostima Google prikuplja podatke o vama i iz javno dostupnih izvora. Primjerice, ako se va
še ime pojavi u lokalnim novinama, Google- ova tražilica može indeksirati taj članak i prikazati ga drugim korisnicima kada pretražuju vaše ime.
Va
žno je napomenuti da podatke o vama Google može prikupljati i od pouzdanih partnera, uključujući marketinške partnere koji pružaju podatke o mogućim korisnicima naših poslovnih usluga i partnera za sigurnost koji nam pružaju podatke za zaštitu od zlouporabe kao i oglašivača radi pružanja oglasa i usluga istraživanja u njihovo ime.

U koje svrhe Google prikuplja vaše podatke
Va
še podatke Google može upotrebljavati kako bi osigurao ispravan rad usluga, primjerice praćenjem zastoja ili rješavanjem poteškoća koje prijavite.
Nadalje, Google podatke upotrebljava u analiti
čke i mjerne svrhe.
Na primjer, Google analizira podatke o va
šim posjetima Google web-lokacijama te upotrebljava i podatke o oglasima s kojima ste stupili u interakciju.
Kada posjetite web-lokacije koje upotrebljavaju Google Analytics, Google i korisnik Google Analytics-a mogu povezati podatke o va
šoj aktivnosti na toj web lokaciji s aktivnostima na drugim web-lokacijama koje upotrebljavaju Google usluge oglašavanja.
Prikupljene podatke, kao
što je e-mail, Google upotrebljava za izravnu interakciju s vama. Na primjer, može vam poslati obavijest ako otkrije sumnjivu aktivnost, primjerice pokušaj prijave na vaš Google račun s neuobičajene lokacije ili vas može obavijestiti o predstojećim promjenama ili poboljšanjima usluga.
U slu
čaju da vi kontaktirate Google, Google evidentira zapis o zahtjevu radi lakšeg rješavanja vaše poteškoće.

Google upotrebljava automatizirane sustave koji analiziraju vaš sadržaj radi pružanja prilagođenih rezultata pretraživanja, prilagođenih oglasa ili drugih značajki prilagođenih vašem načinu upotrebe naših usluga.
Va
še sadržaje Google analizira i radi otkrivanja zloupotrebe kao što su neželjeni, zlonamjerni ili nezakoniti sadržaj. Za prepoznavanje uzoraka u podacima Google se služi i algoritmima. Primjerice, Google prevoditelj pomaže ljudima da komuniciraju na različitim jezicima tako što otkriva uobičajene jezične uzorke u frazama za koje tražite prijevod.

Za gore opisane svrhe Google može kombinirati prikupljene podatke sa svojih usluga i svih vaših uređaja.
Primjerice, ako na YouTubeu gledate videozapise gitarista, mo
žda će vam se na nekoj web-lokaciji koja upotrebljava Google oglasne proizvode prikazati oglas za tečaj gitare. Ovisno o postavkama računa, vaša aktivnost na drugim web-lokacijama i u drugim aplikacijama može biti povezana s vašim osobnim podacima radi poboljšanja Googleovih usluga i oglasa koje Google prikazuje.

Ako drugi korisnici već imaju vašu e-adresu ili druge identifikacijske podatke, Google im može prikazati vaše javno vidljive podatke Google računa, primjerice vaše ime i fotografiju. Tako primjerice mogu lakše raspoznati e-poruku koju im pošaljete.

VAŠE KONTROLE PRIVATNOSTI
Imate mogu
ćnost izbora u vezi s podacima koje Google prikuplja o Vama i načinom na koji ih upotrebljava.
U ovom su odjeljku opisane glavne kontrole za upravljanje privatno
šću :
1. Mo
žete posjetiti provjeru postavki privatnosti putem kojih možete pregledati i prilagoditi važne postavke privatnosti.
2. Posjetite stranicu Provjera postavki privatnosti, Upravljanje podacima te pregled i a
žuriranje podataka.
Kada ste prijavljeni, uvijek mo
žete pregledati i ažurirati podatke tako da posjetite usluge koje upotrebljavate. Primjerice, usluge Fotografije i Disk osmišljene su kao pomoć pri upravljanju određenom vrstom sadržaja koji pohranjujete na Googleu.
3. Google je uspostavio i mjesto na kojem mo
žete pregledati podatke koje se spremaju na vaš Google račun i upravljati njima.
Na va
šem Google računu dostupne su sljedeće kontrole:
a. Kontrole privatnosti
b. Kontrole aktivnosti
Mo
žete odrediti vrste aktivnosti za koje želite da se spremaju na vaš račun. Na primjer, možete uključiti povijest lokacija ako želite dobivati predviđanja o prometu svaki dan kad idete na posao ili možete spremati povijest gledanja na YouTubeu kako biste dobivali bolje prijedloge videozapisa. c. Postavke oglasa
Upravljajte postavkama oglasa koji vam se prikazuju na Googleu te na web-lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Googleom. Mo
žete izmijeniti svoje interese, odabrati hoće li se vaši osobni podaci upotrebljavati za prikaz relevantnih oglasa te uključiti ili isključiti određene usluge oglašavanja.
4. Google Vam omogu
ćava da upravljate podacima koje drugi vide o vama na Google-ovim uslugama.
5. Dijeljene preporuke putem Google-a.
Odaberite ho
će li se vaše ime i fotografija prikazivati pored vaših aktivnosti kao što su recenzije i preporuke koje se pojavljuju u oglasima.
6. Informacije koje dijelite.
Odredite s kime
ćete dijeliti podatke putem svojeg računa na Googleu+.
7. Google Vam pru
ža i načine za pregled i ažuriranje podataka.
Na stranici Moja aktivnost mo
žete pregledati i kontrolirati podatke koji nastaju vašom upotrebom Google-ovih usluga, kao što su vaša prošla pretraživanja i posjeti Google Playu.
Svoju aktivnost mo
žete pregledavati po datumu i temi te je možete izbrisati djelomično ili u cijelosti.
8. Uslugu Google nadzorne plo
če.
Putem Google nadzorne plo
če možete upravljati podacima koji su povezani s određenim proizvodima.
Va
ši osobni podaci
a. Upravljajte svojim informacijama za kontakt kao
što su ime, e-adresa i telefonski broj.
Kada niste prijavljeni, mo
žete upravljati podacima koji su povezani s vašim podacima.

Prilagodba pretraživanja dok ste odjavljeni: odaberite hoće li se vaša aktivnost pretraživanja upotrebljavati za ponudu relevantnih rezultata i preporuka.
Postavke YouTubea: pauzirajte i izbri
šite povijest pretraživanja na YouTubeu i povijest gledanja na YouTubeu.

b. Postavkama oglasa upravljajte na web lokacijama i u aplikacijama koje prikazuju oglase u partnerstvu s Googleom.
c. Izvoz, uklanjanje i brisanje podataka
Po
želji možete izvesti kopiju sadržaja sa svojeg Google računa da biste ga sigurnosno kopirali ili koristili na nekoj usluzi izvan Googlea.

d. Zatražite uklanjanje sadržaja s određenih Google-ovih usluga na osnovi primjenjivih zakona. Da biste izbrisali svoje podatke, možete:
izbrisati sadržaj s određenih Googleovih usluga,
potražiti i zatim izbrisati određene stavke s računa putem stranice Moja aktivnost,

izbrisati određene Googleove proizvode, uključujući podatke koji su s njima povezani,
izbrisati cijeli Google račun.
Naposljetku, tu je i Upravitelj neaktivnih ra
čuna pomoću kojeg možete nekom drugome omogućiti pristup dijelovima svojeg Google računa u slučaju da ga više ne možete upotrebljavati.

Postoje i drugi načini za upravljanje podacima koje Google prikuplja neovisno o tome jeste li prijavljeni na svoj Google račun, uključujući:
- Postavke preglednika: na primjer, mo
žete konfigurirati preglednik tako da naznačite kada Google postavi kolačić u vaš preglednik. Preglednik možete konfigurirati i tako da blokira
sve kola
čiće s određene domene ili svih domena. Pritom napominjemo da se Google usluge za ispravan rad oslanjaju na kolačiće, primjerice kako bi zapamtile vaše postavke jezika.
- Postavke ure
đaja: vaš uređaj može imati kontrole koje određuju koje podatke Google može prikupljati. Na primjer, na Android uređaju možete promijeniti postavke lokacije.

VII. Kolačići
Zadr
žat ćemo i procijeniti informacije o Vašem nedavnom posjetu našoj web stranici i kako ste koristili različite dijelove naše web stranice radi analitičkih ciljeva, odnosno kako bismo razumjeli na koji način korisnici koriste naše web stranice.
Kako bi odr
žavali vašu web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnost budu na očekivanoj razini, PLATINUM PET FOOD d.o.o. koristi tehnologiju poznatu kao "kolačići". Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo. Više o kolačićima možete pročitati na sljedećem linku
platinum.hr/kolacici

VIII. Druge web stranice
Ova pravila odnose se samo na upotrebu i kori
štenje podataka koje PLATINUM PET FOOD d.o.o. prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.platinum.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.
PLATINUM PET FOOD d.o.o. nije odgovoran za na
čine i uvjete rada trećih strana.

IX. Završne odredbe
PLATINUM PET FOOD d.o.o. zadr
žava pravo izmjene i dopune dokumenta te će isti biti objavljeni na web stranici.